Studenti stariji od 26 godina i zdravstveno osiguranje

knjizica-1Danas je hrvatski Novi List objavio članak Studenti s navršenih 26 godina gube zdravstveno, u kome piše da su od 1. jula 2013. godine svi redovni studenti u Hrvatskoj koji imaju više od 26 godina, ostali bez besplatnog zdravstvenog osiguranja. Oni će morati sami da plaćaju obavezno zdravstveno osiguranje u iznosu od oko 51 evro mesečno.
Do 26. godine pravo na zdravstveno osiguranje studenti će ostvarivati samostalno s potvrdom fakulteta, a ne više preko člana porodice, dok će oni stariji od 26 godina to osiguranje morati sami da plaćaju. Alternativa im je bračna zajednica, jer nakon 26. godine pravo na besplatno zdravstveno osiguranje moći će ostvariti samo putem bračnog partnera. Zbog redovnih studija ne mogu ostvariti status zaposlene osobe, kao ni evidentirati se kao nezaposlena osoba na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.

Skoro identična situacija je i kod nas u Srbiji.

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti zdravstvena zaštita obuhvata pored ostalih kategorija i:

 • decu do navršenih 18 godina života , školsku decu i studente do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do 26 godina života , u skladu sa zakonom;
 • nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje.

Studenti do 26 godina života imaju pravo na zdravstveno osiguranje bez obzira na to što član porodice preko koga su osigurani duguje po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje. Isto važi i za sve ostale navedene posebno zaštićene kategorije stanovništva.

Ovo pre nekoliko godina nije bilo moguće pa je i Studentska asocijacija Pravnog fakulteta u Nišu pokrenula inicijativu Ministarstvu zdravlja Republike Srbije da se postojeće zakonsko rešenje izmeni.

Danas studenti do 26 godina života u Srbiji imaju pravo na zdravstveno osiguranje bez obzira na to što član porodice preko koga su osigurani duguje po osnovu doprinosa, ali ukoliko student ima preko 26 godina života i više ne može kao član porodice da bude osiguran preko jednog od roditelja, zakonom mu je omogućeno da kroz samostalnu uplatu doprinosa ostvari pravo na zdravstveno osiguranje.

Kako i Hrvatskoj postoji alternativa, tako i kod nas mladi traže alternativu.

Kako studenti stariji od 26 godina mogu ostvariti pravo na besplatno zdravstveno osiguranje

Zakon o zdravstvenoj zaštiti prepoznaje nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje.

Da bi student dokazao da je nezaposleno lice, mora prvo da izvadi radnu knjižicu, za šta mu je potrebno sledeće:

 • zahtev za izdavanje
 • radna knjižica
 • original diplome ili uverenje na uvid
 • fotokopija lična karta

Otvaranje radnje knjižice je oslobođeno taksi i taj posao se može završiti u svakoj opštini. Sa overenom radnom knjižicom student odlazi u lokalnu filijalu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i tamo završava posao oko dobijanja zdravstvene knjižice.

Da bi mogao ostvariti pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu, student radnom knjižicom dokazuje da je nezaposleno lice koje ne prima novčanu naknadu i sledećom dokumentacijom dokazuje da mesečni iznos prihoda ne prelazi visinu cenzusa za sticanje svojstva osiguranog lica:

 • izjava o prihodima za utvrđivanje cenzusa;
 • fotokopija lične karte podnosioca izjave i članova porodice (lična karta na uvid);
 • dokaz o visini svih mesečnih prihoda za svakog člana porodice, koji se prilaže uz izjavu:
  – za zaposlene: potvrda poslodavca o visini zarade isplaćene u prethodnom kalendarskom mesecu;
  – za penzionere: ček o isplaćenoj penziji iz prethodnog kalendarskog meseca ;
  – za lica koja ostvaruju prihode po osnovu ugovora o delu: potvrda isplatioca o visini ugovorene naknade u prethodnom kalendarskom mesecu;
  – za lica koja ostvaruju prihode od poljoprivrede, šumarstva, samostalne delatnosti, kapitala, nepokretnosti i kapitalne dobiti: uverenja uprave javnih prihoda (prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, odnosno mestu nepokretnosti, ili mestu obavljanja samostalne delatnosti) o prihodima ostvarenim u prethodnoj kalendarskoj godini, odnosno poslednji poznati podatak o tom prihodu koji se vodi kod uprave javnih prihoda.
 • ukoliko podnosilac izjave i članovi njegove porodice nemaju prihode i ne zadužuju se porezom, to se dokazuje:
  –  ako ne ostvaruju zaradu, penziju kao i ugovorenu naknadu: overenom fotokopijom radne knjižice ili izvodom iz matične evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, osim za decu do kraja propisanog školovanja
  – ako ne ostvaruju prihode od poljoprivrede, šumarstva, samostalne delatnosti, kapitala, nepokretnosti i kapitalne dobiti: uverenjem uprave javnih prihoda prema mestu prebivališta (za svakog člana porodice pojedinačno) da se ne zadužuje porezom na prihode koji podležu oporezivanju.

Student se može odjaviti sa adrese na kojoj mu žive roditelji i biti lice koje žive samo, takvim licima zdravstveno osiguranje se finansira iz budžeta, ukoliko njihov mesečni prihod ne prelazi iznos neto minimalne zarade u Republici uvećan za 30 odsto. Ukoliko lice živi sa članovima porodice, osiguranje će mu se finasirati iz budžeta ako ukupni mesečni prihod po članu porodice ne prelazi neto minimalnu zaradu u Republici. Visina cenzusa se menja sa promenom broja radnih sati u mesecu, tj.visine neto minimalne zarade.

Svojstvo člana porodice dokazuje se:

 • za supružnika izvodom iz matičnih knjiga venčanih;
 • za vanbračnog partnera izjavom vanbračnih partnera da zajednica života traje najmanje dve godine i izjavom dva svedoka o postojanju vanbračne zajedice, koje su overene kod nadležnog opštinskog organa, odnosno suda;
 • za decu rođ enu u braku ili van braka i pastorčad izvodom iz matične knjige rođ enih;
 • za usvojenu decu odlukom nadležnog organa o usvojenju;
 • za decu uzetu na izdržavanje odlukom nadležnog organa o utvrđivanju obaveze izdržavanja;
 • za roditelje izvodom iz matične knjige rođenih za podnosioca izjave i roditelje.

Prema Zakonu o mladima Republike Srbije mladi u Srbiji su uzrasta između 15 i 30 godina, dok zdravstveno osiguranje, uzrast do kog se može primati alimentacija, popusti za železnicu,….. prepoznaju mlade do 26 godina.
Očigledno da je potrebno usaglastiti gomilu starih i nasleđenih propisa sa Zakonom o mladima. Od svih tih propisa, svakako je najvažnije rešiti situaciju sa studentima koji kada pređu ovu granicu gube pravo na zdravstveno osiguranje.

Mnogo je razloga zašto ljudi ne završe redovne studije do 26. godine, bilo da su kasnije upisali fakultet ili su na master studijama, pojedini su u toku studiranja oboleli itd.
Mnogo je razloga i zašto je zakonodavac produžio granicu i mlade naziva ljude koji imaju 30 godina. Taj fenomen se kod nas naziva “produžena mladost“.

Kod nas je svega mnogo. Pa i ako se neko fiktivno odjavi sa adrese kako bi ostvario pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu, to i ne izgleda strašno.

 

Comments

comments

One Response

 1. da li bi mogao da korigujes ovaj tekst ili da napises nov s obizrom da se dosta toga promenilo od 2013? (nema vise radnih knjizica)
  ako ja kao student (preko 26) kazem da zivim sam i bez primanja na koji nacin to dokazujem? da li je potrebno da menjam adresu u lk ili ne? tada pretpostavljam ne treba ova papirologija oko cenzusa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top