Zašto gradske opštine ne mogu da konkurišu na konkurs Ministrstva omladine i sporta?

Ministarstvo-omladine-i-sporta-150x150Ministarstvo omladine i sporta je 28. februara raspisalo dva konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora. Jedan konkurs je namenjen finansiranju programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade, dok je drugi konkurs namenjen jedinicama lokalne samouprave kao podrška u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.

Sve do 2011. godine Ministarstvo omladine i sporta je konkursima podržavalo opštine i gradove u realizaciji mera kako Nacionalne strategije za mlade, tako i lokalnih Akcionih planova. Krajem 2008. godine u Palati Srbija potpisani su ugovori sa 42 lokalne samouprave za finansiranje projekata kojima se sprovode ciljevi Nacionalne strategije za mlade. Na konkurs su mogli da se prijave gradovi i opštine koje su donele odluku o osnivanju lokalne kancelarije za mlade, koje imaju imenovane koordinatore lokalnih kancelarija, koje su obezbedile prostor za kancelarije, kao i da nisu već dobile sredstva na prethodnom konkursu koji je raspisan 4. aprila te iste godine. Ukupna raspoloživa sredstva za finansiranje lokalnih projekata tada su iznosila 15.700.000,00 dinara, odnosno maksimalno 400.000,00 dinara po projektu.

U 2010. i 2011. godini konkurs za opštine i gradove se zvao “Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave za implementaciju lokalnih akcionih planova za mlade”.  Konkurs je bio namenjen finansiranju i sufinansiranju projekata jedinica lokalne samouprave sa cljem stvaranja uslova za razvoj omladinskog aktivizma i podsticanje rada kancelarija za mlade na lokalnom nivou.

Već od  sledeće, pa sve do kraja 2014. godine, uz asistenciju Ministarstva finansija, Ministarstvo omladine i sporta raspisuje konkurse za podršku jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou i realizaciju lokalnih akcionih planova za mlade.

Kako bi predupredilo takvu situaciju i omogućilo ravnopravniji status za sve gradove i opštine, Ministarstvo omladine i sporta je sve do kraja prošle godine raspisivalo konkurse za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza kojima se ostvaruje javni interes u oblastima omladinskog sektora, a koji se realizuju u saradnji sa lokalnim kancelarijama za mlade. Na taj način su i one opštine , koje nisu iz IV kategorije razvijenosti, uspevale da indirektno povuku nešto sredstava za realizaciju mera lokalnih Akvionih planova.

Krajem prošle godine, stižu pozitivne vesti, da će od 2015. godine ponovo sve lokalne samouprave moći ravnopravno da konkurišu na konkursima Ministarstva omladine i sporta, bez obzira u kojoj su kategoriji razvijenosti. Tim povodom Ministarstvo omladine i sporta početkom 2015. godine objavljuje predloge smernica, aplikacionih formulara i ugovora za oba javna konkursa, kojim poziva sva zainteresovana udruženja mladih, udruženja za mlade, njihove saveze i jedinice lokalne samouprave da daju svoje sugestije, državnog sekretara komentare i pitanja vezana za predlog konkursne dokumentacije. Nakon toga, 28. februara su i zvanično objavljeni prvi konkursi za ovu godinu.

To je bila sjajna vest, i sa dosta kolega iz različitih opština, a posebno iz opština sa teritorije Grada Beograda, sam razgovarao o temama i idejama za projekte. To što u uslovima konkursa piše da je namenjen jednicama lokalane samouprave nam nije smetalo, jer je tako pisalo i svih onih godina kada su svi ravnopravno mogli da konkurišu.

Kako je vreme odmicalo, procuri informacija, da ipak gradske opštine neće moći da konkurišu na ovom konkursu, jer one formalno nisu jedinice lokalne samouprave, već je za njih jedinica lokalne samouprave grad. To je u slučaju gradskih opština u Beogradu, zapravo Grad Beograd.
Drugim rečima, u vreme racionalizacije, kada su budžeti kojima se stvara ambijent za mlade smanjeni, nadležno ministarstvo pravi administrativne zavrzlame i sprečava gradske opštine da povuku nešto sredstava za realizaciju mera lokalnih Akcionih planova na svojoj teritoriji.

Pokušao sam informaciju da proverim u Ministarstvu omladine i sporta, ali od 4. marta čekam odgovor. Zatim sam direktno pitao Nenada Borovčanina, državnog sekretara za omladinu u Ministarstvu omadine i sporta, koji mi je danas potvrdio da je informacija tačna.

U danima kada je usvojena Nacionalna strategija za mlade,  koja u uvodnom delu navodi da su mladi sadašnjost i budućnost društva, resurs inovacija i pokretačka snaga, imamo situaciju u kojoj mladi koji žive na Novom Beogradu, Vračaru, Zemunu, Surčinu, Lazarevcu i drugim gradskim opštinama Grada Beograda, ne mogu da računaju da će njihove opštine moći da povuku sredstva iz budžeta Ministarsva omladine i sporta, kako bi kontinuirano i sistematski ulagali u razvoj mladih i uspostavljali  partnerske odnose mladih i države kako bi se povećalo aktivno učešće u društvu.

Pitam se zašto?

p.s. Znam da dosta kolega sa svojim saradnicima piše projekte, neznajući da uopšte ne mogu da konkurišu, jer im to niko zvanično nije rekao.

Apdejt:

Apdejt, 9.3.2015.:
MDULS ne zna o ovom problemu ništa ali predpostavljaju da su uslovi konkursa nespretno postavljeni samo za jedinice lokalne samouprave.
Da bi reagovali i napisali mišjenje Ministarstvu omladine i sporta, potrebno je da dobiju predstavku koja objašnjava problem.

Kasnije je stigla potvrda iz Ministarstva omladine i sporta, kojom se potvrđuje da gradske opštine, ne mogu konkurisati na ovaj konkurs.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top