Dom vojske u Obrenovcu – kako koristiti napuštene prostore?

Na današnjoj sednici Skupština opštine Obrenovac donela je odluku da kupi zgradu Doma Vojske u Obrenovcu. Kvadrata nikada dovoljno. A kvadrati obično ne traže gazdu, nego slugu. Potrebno je obezbediti rekonstrukciju, održavanje, čišćenje, čuvanje… Gde je tek tu novac za programe. Ono što se sada nameće kao pitanje, koju namenu ćemo mi kao zajednica dati Domu Vojske i kako ćemo ga ubuduće korisiti?

Fenomenom „napuštenih prostora“ u Srbiji se danas bavi dosta inicijativa. Širom Srbije svakodnevno nastaju nove grupe koje promišljaju o mogućnostima transformacije takvih prostora u neke nove prostora različitih namena, od multifunkcionalnih društvenih i kulturnih centara, do biznis inkubatora i coworking prostora.

Grad Beograd prednjači sa konkretnim primerima stalne ili povremene upotrebe napuštenih prostora: Magacin u ulici Kraljevića Marka, koji formalno pripada Domu omladine,  objekat BIGZ-a čiji se pojedini delovi već godinama koriste kao ateljei i muzički studiji, Evropski centar za kulturu i debatu „Grad“ u prostoru starog magacina u Savamali, pozorište KPGT u delu fabrike šećera kod Ade Ciganlije, Mikser house, Centar za kulturnu dekontaminaciju u Paviljonu Veljković, Kulturni centar REX itd. Ima primera gde i institucije koriste različite prostore za svoje namene: Kula Nebojša na Kalemegdanu, Kuća kralja Petra na Savskom vencu, Centar za kulturu u Grockoj svoje aktivnosti sprovodi u dva obnovljena objekta – Rančićevoj kući i Vili Gavrilović, dok moderna galerija u Lazarevcu koristi ceo sprat nekadašnje Robne kuće „Kolubara“. Više o tome može se pročitati u istraživanju “Prazni prostori Srbije“.

Sa druge strane, mimo glavnog grada, teško je naći primere koji su održivi i dobra praksa koju bi mogli multiplicirati na druge opštine. Obično grupa ljudi, najčešće mladih, ima inicijativu i traži od opštine neki prostor, bez jasnog plana šta bi sa tim prostrom, kako bi organizovali sadržaj i programe, ko bi plaćao račune, čistio, održavao, pa na kraju i ugasio svetlo. Odlika mladih je i da ne treba sve da sabiraju, ali odlika donosioca odluka je sa druge strane da sve sabiraju. Nikako da se pronađe balans, pa i da oni koji traže prostore, ali i oni koji ih ne daju, budu zadovoljni.

Potvrda toga je i da se odmah po objavljivanju vesti da se Dom Vojske u Obrenovcu kupi za potrebe opštine, razvila  zanimljiva diskusija na društvenim mrežama i zajednica u Obrenovcu je iznosila različite predloge u vezi sa namenom objekta. Jedni su predlagali da to bude streljački klub, drugi da tu bude čitaonica, muzička škola, vrtić, bioskop, prostor za udruženja građana, biblioteka, galerija, kulturni centar, muzej, komercijalni sadržaji, prostorije Uprave opštine Obrenovac, prostor za sednice Skupštine opštine i sl.

U kontekstu praznih prostora, stanje u našem Obrenovcu se ne razlikuje mnogo od drugih opština. Pre nekoliko godina sa nekoliko lokalnih fotografa mapirali smo neke napuštene prostore u Obrenovcu.

Bora Marković
Bora Marković
stara robna kuća
stara robna kuća
stara apoteka
stara apoteka
Stari mlin
Stari mlin
Žitni magacin porodice Mirićić
Žitni magacin porodice Mirićić
bivše prostorije opštinskog Suda
bivše prostorije opštinskog Suda
zgrada Crvenog krsta
zgrada Crvenog krsta
stari magacin u ul. Vuka Karadžića
stari magacin u ul. Vuka Karadžića
stara štamparija
stara štamparija
stara robna kuća
stara robna kuća
prostor u Sokolskom domu
prostor u Sokolskom domu
"Rupa" kod stare banje
“Rupa” kod stare banje
Dom Vojske
Dom Vojske
bivša kafana „Ribica“
bivša kafana „Ribica“

Danas je dosta tih objekata u funkciji. Nažalost ne za namene za koje smo mi zagovarali, ali su opet obnovljeni i nisu napušteni i prazni.

Inicijativa da se neki prazan prostor dodeli mladima u Obrenovcu je pokrenuta još 2008. godine. Svojevremeno, postojala je inicijativa lokalnih književnika i umetnika da se Žitni magacin porodice Mirićić adaptira u kulturno- umetnički centar. Petogodišnja inicijatitva mladih iz Obrenovca je tokom 2013. godine uspela da na dnevni red konačno stavi i tačku koju smo tada radno zvali “Omladinski klub Izlog”. Opština Obrenovac je odlučila da ustupi 300 kvadrata, polovina prostora nekadašnje Robne kuće u ulici Vojvode Mišića.
Formalno pravno “Klub” bi bio prostor Uprave gradske opštine Obrenovac, opština bi adaptirala prostor i plaćala račune, a kroz princip komendžmenta bi zajedno sa građanima, organizacijama i institucijama, upravljala prostorom i realizovala programe.

stara robna kuća
stara robna kuća

Kroz Program rada Saveta za mlade Gradske opštine Obrenovac za 2014. godinu, provučena je i ova rečenica “Neophodno je obezbediti sredstava za otvaranje i funkcionisanje multifunkcionalnog prostora za mlade ( Prilog 1 )”. Taj deo je prepisan iz tada važećeg Akcionog plana za mlade Gradske opštine Obrenovac.  Taj prilog 1 – Omladinski klub Izog je bio plan o nameni i organizaciji prostora Omladinskog kluba. Plan je bio da bi Klub trebalo da obezbeđuje prostor za okupljanje mladih, kreativno izražavanje i promociju njihovog stvaralaštva, pristup informacijama, opremi i uslugama različitih vrsta. U Klubu bi se realizovali postojeći programi opštine Obrenovac usmereni ka mladima od programa informisanja i savetovanja, volonterski servis,  programa Omladinski fond i programa neformalnog obrazovanje. Ideja je bila da Klub bude i Alternativni kulturni centar, zatim servis centar za udruženja građana, akter u sprovođenju mera aktivnog zapošljavanja, organizator vanškolskih aktivnosti za potrebe sistema formalnog obrazovanja, biznis/preduzetnički inkubator i coworking prostor.
U delu koji se odnosio na organizaciju planirano je više pozicija.  Plan je bio da se sve pozicije mogu povezivati i ne znači da je za svaku poziciju potrebna jedna ili više osoba. Cilj je probuditi osećaj za timski rad, stimulisati samopouzdanje kod mladih ljudi, dajući im priliku da postanu finansijski nezavisni. Plan je bio da se rad oslanja na studentsko osoblje, gde svi – od menadžera kluba do visual designer- dođu na red da očiste toalet. Oni čine menadžment i odgovorni su za svakodnevni rad i program. Ideja je bila da klub radi po principu rotirajućeg sistema, i da nudi samo privremeno zaposlenje studentima, na bazi pola radnog vremena, do završetka studija. Zbog kontinuiranog zapošljavanja novih ljudi Klub bi stalno bio mesto sa svežim idejama, iznova novim i bogatijim programom koji će privlačiti publiku.

Kroz Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za finansiranje programa i planova zaštite životne sredine na teritoriji Gradske opštine Obrenovac za 2014. godinu, u oblasti Energetska efikasnost nalzaila se i aktivnost “Izrada projekata i izvođenje građevinskih radova koji će smanjiti toplotne gubitke u zgradama kolektivnog stanovanja i na javnim objektima”.  Plan je bio da se iskoriste sredstva budžetskog fonda za rekonstrukciju objekta. Predmer i predračun je govorio da je bilo potrebno oko 6 miliona dinara.

Početkom 2014. godine u prostoru stare Robne kuće organizovali smo i Dijalog o javnim prostorima.

dijalog o javnim prostorima
dijalog o javnim prostorima
dijalog o javnim prostorima
dijalog o javnim prostorima
dijalog o javnim prostorima
dijalog o javnim prostorima
dijalog o javnim prostorima
dijalog o javnim prostorima

Dijalog je bio sjajna prilika da se sa različitim akterima prodiskutuje o potrebama zajednice i izazovima kako uključiti sve zainteresovane strane u funkcionisanje budućeg prostora.

I onda je došla poplava. I prioriteti su potpuno izmenjeni. I danas se u tom prostoru stare Robne kuće nalaze dva marketa.

To nije razlog da budemo tužni. Koliko god sve delovalo na papiru da je taman i da će raditi, dok se ne potvrdi u praksi nikada ne znamo. Verujem da nam vreme pomaže da kroz duži proces bolje naučimo lekcije. Vreme nam pomaže da porastemo i da zrelije gledamo i promišljamo po pitanju javnih praznih prostora.

Poplava nije zaustavila ideju. Grupa mladih okupljena oko Fondacije za mlade Obrenovca, je tokom 2015. godine u iznajmljenom prostoru i bez podrške opštine, otvorila Društveni centar.

drustveni-centar
otvaranje Društvenog centra

To je sjajna prilika za testiranje, da li jedna organizacija potpuno samostalno i finansirajući se prjektno, može da vodi jedan nezavisni prostor. I koliko dugo to može da traje u jednom malom mestu u Srbiji.  Potrebno je obezebditi novac za rentu prostora, platiti račune, obezebditi čišćenje i na kraju, ali i najvažnije obezbediti besplatne programe.
Iskustvo Fondacije za mlade Obrenovca je dragoceno ne samo za Obrenovac, već i za sva mala mesta u Srbiji, koja pokušavaju da pokrenu slične prostore. Naučena lekcija je da ako zajednca nije uključena, sve organizacije i institucije koliko god to bilo teško, i ako iza toga ne stane opština u nekom formatu, jednostavno funkcionisanje nije održivo.

Na temelju tog iskustva, a imajući u vidu da se opština koliko toliko konsolidovala posle poplave, početkom 2016. godine se ponovo inteziviraju razgovori na temu “prostora” koji bi radio u partnerstvu sa zajednicom i uz podršku opštine.  Na dnevni red dolazi prostor stare Apoteke.

stara apoteka
stara Apoteka

Opština Obrenovac obećava (pismo podrške) da će pronaći najadekvatniji model i za upravljanje i za programe, da će prevazići izazove koje nameće  Zakon o javnoj svojini, ukoliko se obezbede sredstva za rekonstrukciju objekta. Predmer i predračun za rekonstrukciju objekta stare Apoteke je iznosio preko 9 miliona dinara.

vul_5434
sastanak sa predsednikom opštine Obrenovac

Fondacija za mlade Obrenovca je pokušala na više adresa i do sada nije uspela da pronađe preko 80 000 evra za rekonstrukciju. Ogroman je to novac.
Sa druge strane bitku treba voditi i u zajednici, pomiriti sve duhove od čika Marka apotekara i Bogoljuba Kovačevića do današnjih različitih ideja i interesa.

Od danas je na dnevnom redu i prostor Doma Vojske u Obrenovcu. Verujem da su iskustva iz prethodnog perioda dragocena. Najlakše je tražiti prostor, a ne sabrati se da prostor traži slugu, a ne gazdu. Najlkaše je tražiti da opština pokrije sve troškove. To u današnje vreme nije realno. Nema mnogo predloga o alternativnim izvorima finansiranja, mimo budžeta. Da li su to modreni kafići, hosteli, EU fondovi..ili ćemo opet na kraju naš prostor pretvoriti u poslovni prostor i izdavati ga za novac. To je praksa većine sportskih i kulturnih centara i ustanova danas u Srbiji.

Na fotografijama ispod se vidi da je izand nekadašnjeg Dom JNA u Obrenovcu dozidan sprat, kao stambeni objekat. To može biti izazov u odnosu na buduću namenu objekta.

bašta Doma Vojske u Obrenovcu
bašta Doma Vojske u Obrenovcu
basta-doma-vojske1
bašta Doma Vojske u Obrenovcu
basta-doma-vojske2
bašta Doma Vojske u Obrenovcu
binadv
sala u Domu Vojske
holdv
hol
holdv2
hol
holdv3
hol

Potreban nam je model koji će obuhvatiti sve želje i zadovoljiti najrazličitije potrebe. Održiv model. Izazov je pronaći meru da ovakvi prostori ne postanu sami sebi cilj, gde su važnije plate, direktori, održavanje i čuvanje i konobari, od sadržaja i programa. Izazov je adekvatno definisati i način upravljanja, razviti model aktivnog učešća građana u programskim savetima, upravnim odborima i sl. Pored toga trebalo bi i zajedno da pronađemo adekvatne odogovre na sledeća pitanja, a u odnosu na buduću namenu: Koji pravni status bi bio najbolji?  Da li je dobro da se pod krovom JP SKC Obrenovac pored Bazena, centralne zgrade, Paleža i Sokolskog doma, nađe i objekat Doma Vojske? Koliki je optimalan broj zaposlenih? Koliko budžeta i na koji način bi se odvajalo od opštine/grada, a koliko i na koji način bi se prostor samofinansirao? Koliko novca je potrebno za godišnji rad?

Postoji pravni okvir, ali ne i volja. Odgovornost je i na građanima, koji su dužni da se više bore, više zagovaraju za sebe i svoju budućnost. Predlažu konkretne modele, a ne samo da listaju želje.

Primer nam može biti i  Slovenija. Na tom primeru, računajući i sa našim lokalnim iskustvom na nama je da zajedno dođemo do našeg modela.
Verujem u model “pumpa naša, lopta vaša”, verujem u komenadžment, verujem i da sve duhove i postojeće ideje i interese možemo da saberemo i napravimo nešto važno za naš Obrenovac.

Comments

comments

2 Responses

  1. Postovani,

    Na koju adresu je potrebno obratiti se povodom izdavanja i rekonstrukcije napustenog objekta?
    Ovom prilikom me zanima konkretno Stari Mlin…

    Unapred Vam beskrsjno hvala na odgovoru

    Jelena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top