Mladi i Nacionalna strategija za mlade

nszmMinistarstvo omladine i sporta je u toku ove godine započelo proces izrade Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i pripadajućeg akcionog plana za period 2015-2018. godina. Budući da Akcioni plan za sprovođenje postojeće Nacionalne strategije za mlade za period od 2009. do 2014. ističe  krajem 2014. godine, kao i na to da je odredbama Zakona o mladima predviđeno da se strategija za mlade donosi na deset godina.

Konkurs koji je bio raspisan sa idejom da se izabere organizacija koja će voditi proces izrade je poništen, pa je Ministarstvo omladine i sporta polovinom maja uputilo poziv svim zainteresovanim predstavnicima naučne i stručne javnosti iz oblasti koje će biti obuhvaćene Nacionalnom strategijom za mlade: zdravlje, obrazovanje, zapošljavanje, bezbednost kultura i informisanje, volonterizam, omladinska politika, socijalna politika, međunarodna saradnja i karijerno vođenje, a koji su spremni da na dobrovoljnoj osnovi daju doprinos, da se uključe u proces izrade strategije.

Konstitutivni sastanak Radne grupe za izradu ovog strateškog dokumenta i pripadajućeg akcionog plana, u skladu sa Odlukom koju je Vlada Republike Srbije donela 31. jula, na utvrđivanju pravaca razvoja omladinske politike, održan je 13. avgusta i konstatovano je da će u narednom periodu biti angažovano pedeset i tri člana predstavnika državnih organa, organizacija i eksperti iz oblasti koje će biti obuhvaćene Nacionalnom strategijom za mlade. Radna grupa je podeljena u tematske, svaka tematska grupa je dobila koordinatora i nakon sedam dana, 20. avgusta,  za koordinatore tematskih grupa održan je uvodni trening u vezi sa procesom kreiranja strateškog dokumenta i akcionog plana.

Nakon nekoliko sastanaka došli smo do radnog nacrta Nacionalne strategije za mlade 2015-2025. Ministarstvo omladine i sporta je u saradnji sa Resurs centrima organizovalo 14 okruglih stolova u više gradova Srbije, i omogućilo svim zainteresovanima da do srede 22. oktobra dostave svoje komentare na imejl adresu omladina@mos.gov.rs.

I to je to.

Šta znaju mladi šta su fraze “široki konsultativni proces” ili “aktivno učešće u donošenju odluka”. Logikom da je važniji produkt od procesa, dobili smo dokument zbog koga sve nas zajedno, treba da bude sramota. Ciljeve koje promoviše desetogodišnja Nacionalna strategija za mlade Republike Srbije neću komentarisati, jer verujem da će većina opština i gradova imati kvalitetnija, kreativnija i inovativnija rešenja. Umesto da dižemo lestvicu i podižemo sopstvene kapacitete, mi smo je spustili do dna. Mene u ovom kontekstu interesuje proces, verujem u proces do produkta i aktivno učešće mladih.

I nisu mladi odgovorni. Koliko mladih, a da nisu dežurni mladi, uopšte zna šta je Nacionalna strategija za mlade, ili koliko ih je uopšte učestvovalo u izradi? Koliko su mladi uopšte imali šansu, ili je sada imaju da učestvuju? Koliko je format okruglog stola ili pisanja komentara i dostavljanje mejlom istih, uopšte blizak mladima?

Odgovorni su svi oni kojima su mladi paravan, pa u njihovo ime sede u savezima, savetima, asocijacijama, radnim i tematskim grupama, odgovorne su organizacije za mlade i omladinske organizacije koje na sve ovo pristaju. Ne zanima ih što će evaluacija prethodne strategije biti urađena tek nakon usvajanja ove nove, niti ih interesuje što nije sprovedeno istraživanje o položaju i potrebama mladih pre nego što se pristupilo procesu izrade novog dokumenta.

A najviše su odgovorni što istinski nisu radili na unapređenju učešća mladih i uticali na kreiranje održivih mehanizma koji bi sada osigurali da se glas svih mladih podjednako i pravedno čuje.

Za mlade bez mladih.  Živela Srbija.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top