Obrenovac i briga o mladima

Od kako je ustanovljena nagrada Mladgrad, od 2010. godine, već treći put ide u Obrenovac. Da li smo mi stvarno na dobrom putu ili nas je tako malo na tom frontu brige o mladima ili i jedno i drugo.

40587_421173607154_5126577_nObrenovački portal Youth.RS je dobio priznanje Mladgrad 2010. godine kao pobednik u kategoriji za ukupan doprinos medija unapređenju položaja mladih u lokalnoj zajednici.

 

 

262558_221807601203434_6114479_nOpština Obrenovac je dobila priznanje Mladgrad 2011. godine u kategoriji za ukupan doprinos unapređenju položaja mladih u lokalnoj zajednici. Na ovom linku možete pročitati obrazloženje nominacije.

 

 

1146572_10201235799324766_1146736293_nNagrada Mladgrad 2013. godine u III kategoriji: nagrada organizaciji, grupi, ili pojedincu/ki za doprinos unapređenju saradnje između lokalne samouprave i mladih je ponovo otišla u Obrenovac. Moji divni prijatelji su napisali sjajnu nominaicju, više sam ponosan na te reči, nego na nagradu.

Akrobata leti snažno, vrlo važno, poletarac.

 

 

Danas kada se okrenemo i pogledamo iza sebe vidimo da je inicijativa jedne male grupe mladih ljudi od pre 7 godina,  za pokretanje sistemske brige o mladima u Obrenovcu, dala rezultat. Kada gledamo širu sliku to zavređuje ovakva priznanja.

Bazične usluge za mlade u mom Obrenovcu su daleko od strukture i sistema. Uvek je izazov međusektorska saradnja, odsustvo volje sa jedne strane i nedovoljno pritisaka sa druge. Unazad nekoliko godina uspeli smo da definišemo nekoliko programa o kojima možete čitati u ovom tekstu.

Još uvek nismo razdvojili nivo aktivnosti, od nivoa razvoja i planiranja, pa i veći rezultati izostaju. Posle nagrade iz 2011. godine, polako smo počeli da “gubimo dah” i da stagniramo sa razvojem lokalne brige o mladima.

Pored velikih napora i ogromnog truda, pomeranja gomile stvari i podizanja lestvice, dosta toga nismo uradili.

Da li se mladi u Obrenovcu mogu lakše zaposliti, više putovati, kvalitetnije učestovavati u donošenju odluka i planiranju?
Da li smo u Obrenovcu stvorili održive mehanizme za brigu o mladima, strukturu, procedure?
Da li smo obuhvatili sve mlade, regularne mlade, marginalizovane mlade, mlade Romkinje, mlade sa invaliditetom?
Da li svi akteri lokalne brige o mladima realizuju mere Akcionog plana za mlade? Da li nam je međusektorska saradnja adekvatna?
Da li smo dobri, samo zato što su drugi mnogo lošiji?
Da li smo u lokalnoj zajednici brigu o mladima nametnuli kao neizostavnu temu?
Da li nam nedostaju oni koji kritčki misle i deluju po pitanjima lokalne brige o mladima?
Da li je 40 kvadrata prostora, nekoliko miliona dinara godišnje i jedan službenik dovoljno za 15 000 mladih u Obrenovcu?
Da li imamo zid na koji možemo okačiti priznanja i da li je lokalna nagrada za naša nastojanja to što je ovih dana budžet opredeljen za realizaciju  Akcionog plana za mlade umanjen za 22 %?

Kriza je, a briga o mladima* košta. Košta onoliko koliko želimo i stvarno hoćemo da mlade stavimo na agendu i da nam budu prioritet.

*briga o mladima – više o tome šta je sve briga o mladima možete pročitati ovde

video #mladgrad
Obrenovačkom portalu youth.rs nagrada Mladgrad
Film o prvoj dodeli nagrade Mladgrad
Dodeljene nagrade Mladgrad 2013
Podeljene nagrade Mlad Grad

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top