Trend kretanja broja automobila u Obrenovcu od 2012. do 2022. godine i kako to utiče na bezbednost pešaka i biciklista

Trend kretanja broja automobila u Obrenovcu od 2012. do 2022. godine je takav da se broj automobila sa 15863 iz 2012. godine povećao na 24086 registrovana putnička vozila tokom 2022. godine. Dakle, broj automobila u Obrenovcu se povećao za približno 51.8% u periodu od 10 godina. Svi vide da se broj automobila rapidno povećava i to je trend cele Srbije. Ovo povećanje broja automobila sugeriše veći pritisak na infrastrukturu i veći rizik od saobraćajnih incidenata.
Kod nas u Obrenovcu postoji ozbiljan problem sa parkiranjem, nedovoljno mesta, a onda i blokiranja i to malo pešačkih i biciklističkih koridora. Parkiranje nije socijalna kategorija. Trend u svetu je da zauzimanje prostora mora da se plati, nijedan grad ne obezbeđuje parking u centru besplatno ili po ovako niskoj ceni. Prenamena javnih površina samo u parking je pogrešna, ne treba zanemariti javni prevoz i druge aktivne sisteme mobilnosti. Potrebno je promišljati kako centralnu zonu učiniti zatvorenom i kako usporiti brzinu saobraćaja. To su nepopularne mera, ali moraćemo da naučimo da delimo saobraćajnu površinu sa ostalim učesnicima u saobraćaju. Danas nemamo prostora da se krećemo neometano, pešaci se sudaraju sa automobilima, kolica se sudaraju sa trotinetima i biciklima. Biciklisti nemaju dovoljno koridora, posebno po centru.

U izveštaju o osnovnim pokazateljima stanja bezbednosti saobraćaja u periodu od 2018. do 2022. godine za opštinu Obrenovac, koji je izdala Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, se navodi da je u saobraćajnim nezgodama poginulo 32 lica, dok je teže i lakše povređeno 1.450 lica. Nije uspostavljen opadajući trend broja poginulih i povređenih lica. Poginulo je 8 pešaka, što čini 25% od ukupnog broja poginulih lica. Poginulo je 4 biciklista, što čini 12% od ukupnog broja poginulih lica. Broj povređenih biciklista 51, dok je broj povređenih pešaka 220.

Jedan od ključnih problema bezbednosti biciklista u Obrenovcu je saobraćajna infrastruktura koja nije prilagođena ovoj kategoriji učesnika u saobraćaju. Biciklisti su prinuđeni da se kreću kolovozom gde ih vozači motornih vozila tretiraju kao neku vrstu stranog tela ili ometača saobraćaja, a ne kao sastavni deo saobraćajnsog sistema. Sa druge strane trotoari su često blokirani automobilima, pa su pešaci prinuđeni da koriste kolovoz, a postoje i delovi grada i ulice koje uopšte nemaju trotoar.

Plan održive urbane mobilnosti (POUM) grada Beograda se odnosi na područuje grada Beograda i centralne gradske opštine koje su u granicama GUP-a. Kako opština Obrenovac nije u tim granicama, POUM grada Beograda predviđa podršku izradi Planova održive urbane mobilnosti u gradskim opštinama koje su izvan granica GUP-a i navodi između ostalog da je potrebno organizovati i sponzorstva koja će da stimulišu građane da se aktivno uključe sa svojim predlozima u izradu plana.

Kako je Obrenovac primarno ravničarski grad i teritorijalno obuhvata delove obale dve reke pruža mogućnost korišćenja bicikle kao sredstva prevoza, ali ne postoje funkcionalno povezane biciklističke staze. Gradska opština Obrenovac je unazad 15-tak godna započela izradu pešačko biciklistikih staza duž nasipa pored reke Save, obalom kanala Kupinac i duž ulice Aleksandra Ace Simovića, ali te staze imaju prevashodno rekreativnu funkciju. Dok su rekreativne staze važne za promociju zdravog načina života i aktivnog provođenja slobodnog vremena, one same po sebi nisu dovoljne za rešavanje problema bezbednosti biciklista u saobraćaju. Potrebno je usmeriti napore ka izgradnji funkcionalnih i sigurnih biciklističkih koridora koji omogućavaju bezbedno kretanje biciklistima kao sastavnom delu saobraćajnog sistema.

Program razvoja GO Obrenovac sa akcionim planom za period od 2022. do 2025. godine kao najviši planski dokument opštine predviđa izgradnju novih staza, ali kako je dokument izrađen i usvojen bez dovoljno uključivanja i konsultovanja javnosti, mere predviđene tim dokumentom se odnose na nove staze koje će opet imati više rekreativnu ulogu nego ulogu u stvaranju bezbednih koridora za korišćenje bicikla za prevoz u Obrenovcu.

Ukupno gledano, potrebno je usvojiti sveobuhvatni pristup koji kombinuje izgradnju adekvatne infrastrukture, promene u urbanom planiranju i aktivno uključivanje zajednice kako bi se unapredila bezbednost svih učesnika u saobraćaju u Obrenovcu. A to je moguće samo ako zajedno u dijalogu promišljamo i radimo na tome da naš Obrenovac bude super mesto za život, u protivnom ćemo dočekati da već za koju godinu budemo zagušeni automobiima koji su preuzeli i sve više preuzimaju primat nad javnim površinama!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top