Proces izrade lokalnog akcionog plana za mlade

Da li Srbija planira? Kandidati na poslednjim izborima se nisu proslavili sa predlozima praktičnih politika, konkretnim merama koje će sprovoditi po oblastima ako isti budu izabrani na neku funkciju. Izbori prođoše, neki kandiati su i izabrani i nažalost i dalje smo pobednici u odsustvu planova, u improvizaciji, a sve pod parolom “udari i beži” i  “štap i kanap”.  Svedoci smo da su predsednici opština, članovi opštinskih Veća…tu da sviraju “šta padne”. Nema prioriteta, nema ciljeva, nema konkretnih mera kao odgovora na definisane probleme, sve je od danas do sutra bez konkretnih rezultata i odgovornosti.

Briga o mladima i planiranje mogu biti primer dobre prakse u Srbiji. Način na koji je na primer opština Obrenovac ušla u proces izrade lokalnog Akcionog plana za mlade, broj uključenih institucija, organizacija i pojedinaca, demokratičnost, otvorenost, participativnost i javnost procesa su svakako dobra praksa.

Svi glavni akteri, odgovorne i zainteresovane strane su bile uključene u proces. Važno je bilo uključiti ih, kako bi aktivno učestovavli i osetili “vlasništvo” nad dokumentom.

Iako se danas hvale i koriste svaku priliku da istaknu da su bili deo procesa, većina odgovornih aktera, identifikovanih u dokumentu kao odgovorne strane za realizaciju određenih mera, ne čini ništa posebno da te mere i realizuje.

Izazovi koji postoje u realizaciji bilo kojih strateških dokumenata se obično vrte oko neadekvatne međusektorske saradnje i odsustva odgovornosti.

Realizacija planova je posebna tema i tome drugi put..

O koracima u procesu izrade lokalnog AP za mlade u Obrenovcu možete videti ovde,
a tu je prezentacija o procesu izrade lokalnog Akcionog plana za mlade u Obrenovcu predstavljena sekciji mladih Samostalnoh sindikata Srbije uz pomoć Prezija.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top