Omladinski centri u Sloveniji

foto: Maja Drobne
foto: Maja Drobne

Od 5. do 9. februara 2013. godine grupa službenika, koji rade sa mladima iz različitih opština iz Srbije, posetila je Sloveniju, kao primer dobre prakse u organizovanom radu sa mladima.

Studijsku posetu je organizovao Centar za studje socijalne demokratije iz Beograda, dok nas je u Sloveniji hostovala Omladinska mreža Mama iz Ljubljane, a sve je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Tokom posete smo učestvovali i na  Internacionalnoj konferenciji o internacionalnom omladinskom radu i upoznavanju sa aktivnostima i programima koje grad Maribor sprovodi za mlade, kao ovogodišnja evropska prestonica mladih.
Konferencija je imala za cilj da uspostavi strukturirani dijalog između mladih, omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa decom i za mlade ljude, stručnjake i donosioce odluka o značaju međunarodnog omladinskog rada, mobilnosti za mlade i razvoj lokalnih zajednica.

Imali smo priliku da posetimo Omladinske centre u Celju, Velenju, Mariboru i Ptuju.
Omladinski centri koje smo posetili su  javne ustanova koje su osnovale opštine kako bi adekvatno odgovorile na potrebe i izazove sa kojima se mladi susreću.

Omladinski cenatr Celje
MCC se nalazi u srcu Celja, na rubu starog grada i neposrednoj blizini železničke i autobuske stanice. Od autoputa udaljen je svega 2 km.
U centru se mogu organizovati različiti događaji, sastanci ili seminari. Centar  poseduje dvoranu sa 60 sedećih mesta, multimedijalnu učionicu sa 10 računara i 2 sobe za sastanke sa 15 sedećih mesta.

Slika_b

galerija

MCC_Kavarna_b
kafić

U sklopu centra radi i MCC kafić, kao i hostel. Omladinski hostel ima 42 kreveta u 11 tematsko uređenih soba koje su dizajnirali lokalni umetnici sa motivima mitova i legendi Celja.

IMG_16_b
hostel

IMG_25_b
hostel
IMG_18_b

hostel

Godišnji troškovi centra su oko 400 000 evra. Polovinu obezbedi opština Celje, oko 25% se obezbedi kroz kafić i hostel, dok se preostalih 25% obezbedi kroz projekte od EU.
Centar ima svega 4 stalno zaposlena radnika od ukupno 12. Ostali su preko projekata ili javnih radova.

Omladinski centar Velenje
Centar u Velenju je omladinski kulturni centar koji funkcioniše kao javna ustanova.
On je sedište i različitih omladinskih organizacija i kulturno umetničkih društava.
Pored centralnog objekta u kome se nalazi velika sala, sa klubom za mlade i hostelom, Centru pripada i multifunkcioalni centar u centru grada, stari klub za mlade “MC palc” u sportskoj dvorani “Crvena hala”, otvoreni bioskop i ateljei za mlade umetnike.
Klub za mlade je prostor opremljen društvenim igrama, kuhinjom, stolom za stoni fudbal i stoni tenis….To je prostor u kome mladi iz Velenja svakodnevno organizovano provode slobodno vreme uz mentorstvo zaposlenih u Centru.

2013-02-06 10.12.40

velika sala

2013-02-06 11.33.01

klub za mlade

MC plac je prostor za alternativnu kulturnu scenu i u njemu se u partnerstvu sa lokalnom studenstkom organizacijom drži i kafić i organizuju različiti kulturni događaji za mlade Velenja.

2013-02-05 21.31.25

MC plac

2013-02-05 21.32.31

MC plac

U sklopu Centra radi i hostel. Hostel Velenje nalazi 500 m od centra Velenja i glavne autobuske stanice. Ima 58 ležaja, od dvokrevetnih do  šestokrevetnih soba.

2013-02-06 08.52.09
hostel

2013-02-06 08.53.01

hostel

Godišnji troškovi centra su oko 500 000 evra. Slična je situacija kao i u Celju, polovinu obezbedi opština, oko 25% se obezbedi kroz kafić i hostel, dok se preostalih 25% obezbedi kroz projekte od EU.
Centar ima svega 5 stalno zaposlenih radnika od ukupno 12. Ostali su preko projekata ili javnih radova.

Omladinski centar Ptuj
Centar vannastavne aktivnosti Ptuj ili CID Ptuju je javna ustanova osnovana 1994. godine. Prostor u kome se sada nalazi je otvoren 2003. godine. Centar je ustvari omladinski centar, a ciljna grupa su deca i mladi ljudi iz Ptuja.
Centar omogućava druženje, neformalno učenje, organizovanje širokog spektra vannastavnih aktivnosti, pruža različite informacije kao info centar, nudi mogućnosti za ostvarivanje različitih ideja za mlade ljude, organizuje volonterski rad itd.

2013-02-08 18.20.43
klub za mlade

2013-02-08 18.23.18
službene prostorije Centra

2013-02-08 18.27.06
Info centar

Godišnji troškovi centra su oko 500 000 evra. Oko 80 % troškova pokriva opština.
Centar ima 4 stalno zaposlenih radnika.

Omladinski kulturni centar Maribor

Centar u Mariboru je takođe javna ustanova. Nalazi se na desnoj obali reke Drave, na ivici parka Magdalena i u neposrednoj je blizini centra grada. Nekada je to bio  kompleks zgrada koje je za potrebe pečenje hleba za kasarnu na ivici grada, na prelazu iz 19. u 20. vek, izgradila Austro – Ugarska vojska.

2013-02-06 14.11.50

Omladinski kulturni centar Maribor

Prizemlje Centra je prostor za različite omladinske organizacije iz Maribora. Na prvom spratu su sale za sastanke i treninge. Na druga dva sprata je “hostel Pekarna”.
Hostel  je u potpunosti renoviran i moderno dizajniran i nudi smeštaj u sedam četvorokrevetnih soba sa sopstvenim kupatilima, kao i smeštaj u apartmanima.

2013-02-06 13.58.22

hostel

U kompleksu Centra se nalazi i autonomna skvot zona Maribor, sa gomilom sjajnih prostora za omladisnke organizacije. U širem centru grada 46 omladinskih organizacija i organizacija za mlade ima svoj prostor, od kojih je većina isti dobila od grada na korišćenje. Postoji i lokalna krovna organizacija mladih Mestni Mladinski svet  Maribor.

Maribor je primer dobre prakse kako grad pomaže i podržava mlade. Zaslužili su da budu ovogodišnja evropska prestonica mladih.

2013-02-06 14.13.32

skvot Pekarna

Ono što je za sve omladinske centre isto to je da nema obezbeđenja, tu su alarmi i kamere. Nema pravne službe, to radi opština. Nema računovodstva, to takođe radi opština za sve lokalne zavode. Čišćenje se obezbeđuje preko uslužne firme. Svi rade sve, dosta mladih je angažovano honorarno i troškovi su svedeni na minimum.
Glavne parole Centara su  da omladinski radnik nema radno vreme od sedam do tri i da svi sve rade, pa tako i direktor namešta krevete u hostelu :).


Skuplji burek od tepsije.
Verovatno će svako na prvu loptu pomisliti kako je ovo sve bespotreban trošak. Plate, direktor, prostori… koliko će novca otići na sve to, a koliko onda ostati za programe?
Svakako da je ovo važno pitanje.

Sa druge strane u gradu Beogradu fuknkcionišu “Dnevni centri i klubovi” u okviru gerontološkog centra Beograd. “Dnevni centri i klubovi” objedinjuju rad 21 dnevni centar i klub za starije u 13 beogradskih opština (Zemun, Novi Beograd, Stari grad, Savski venac, Palilula, Voždovac, Rakovica, Čukarica, Mladenovac, Sopot, Grocka, Obrenovac i Lazarevac) kao i Službu pomoći u kući, na teritoriji 14 beogradskih opština (Vračar, Savski venac, Zvezdara, Čukarica, Stari grad, Palilula, Novi Beograd, Voždovac, Rakovica, Zemun, Mladenovac, Sopot, Obrenovac i Lazarevac).
U centrima je zaposleno oko 750 radnika, a koordinacija se vrši na nivou stručnog tima poslovne jedinice, u zavisnosti od oblika zaštite, koji sačinjavaju: upravnik poslovne jedinice, socijalni radnici i organizatori pomoći u kući. Kroz sve oblike i sadržaje rada u Poslovnoj jedinici “Dnevni centri i klubovi” ostvaren je obuhvat od oko 10.000 korisnika, od čega oko 8000 aktivnih korisnika u 21 klubu i 2.061 korisnik pomoći u kući.
I briga o starima košta, jednako kao i briga o mladima. Briga košta.

Održiv model – izazov je pronaći meru da ovakve ustanove ne postanu same sebi cilj
Većina opština u Srbiji po Statutu ima nadležnost da osnuje ustanovu. Tako je beogradska opština Stari Grad pre nekoliko godina osnovala UK “Parobrod”, opština Savski venac ima Dečji kulturni centar Majdan, grad Beograd je osnivač Doma omladine Beograd, grad Pančevo je osnivač Doma omladine Pančevo, grad Vranje je osnovao Omladinski savez Vranje, grad Novi Pazar je osnovao javnu ustanovu za mlade od tamošnje Kancelarije za mlade.

Postoji pravni okvir, ali ne i volja. Odgovornost je i na mladima, koji su dužni da se više bore, više zagovaraju za sebe i svoju budućnost. Odgovornost je i na donosiocima odluka, da mlade prepoznaju i konačno ih stave na agendu.

Odgovornost je i na jednima i na drugima da stvore održiv model. Prostor gde će direktorska funkcija biti javna funkcija ali ne i politička. Gde će postojati struka. Omladinski rad. Gde će mladi aktivno učestvovati.
Izazov je pronaći meru da ovakve ustanove ne postanu same sebi cilj, kao današnji Domovi kulture, gde je sve važnije i plate i direktori i održavanje i čuvanje i konobari.. Sve je važnije od programa. Izazov je adekvatno definisati i način upravljanja Centrima. Ko će sedeti u Savetu ili Upravnom odboru, kako će se birati  članovi, kako će se birati direktor…

Primer nam može biti Slovenija. Na tom primeru, na nama je da dođemo do našeg modela. Model Odluke o osnivanju Omladinskog centra Kočevski, oblasti delovanja, delatnosti, tela i način upravljanja možete videti ovde.

Više o Omlaidnskim centrima u Sloveniji možete pročitati u priručniku Mladinski centri v Sloveniji.

Prezentaciju Mreže MAMA o omladinskim centrima u Sloveniji možete pogledati ovde.

Apdejt

Grupa iz Srbije zainteresovana za saradnju sa mrežom Mama je 6. aprila 2014. godine ponovo posetila Sloveniju. Ovog puta domaćin nam je bio Omladinsko kulturni centar u Brežicama.
Omladinski kulturni centar Brežice je danas javni zavod koji se pored omladine bavi i turizmom i preduzetništvom, što postaje trend u Sloveniji.  Omladinski centri se prepoznaju kao značajni reusrs centri u zajednici, pa im se pripajaju i neke druge delatnosti. To može biti pozitivno sa aspekta više novca i više ljudskih resursa, ali i negativno ukoliko se omladina i briga o mladima stavi u drugi plan.

Centar u Brežicama ima godišnji budžet oko milion evra. Polovina od tog novca ide na programe. Oko 30% sredstava obezbede kroz rad bara i hostela, 45% od opštine kao osnivača i oko 25% kroz projkete kojim apliciraju, više kod ministarstava i manje kod EU.

Centar poseduju hostel sa 17 soba i 50 ležaja, višenamensku dvoranu, sportsku salu, sale za konferencije, učionice, računarski centar, kafić…i jedan je od najopremljenijih i najvećih centara u Sloveniji.

PicsArt_1396895657073

Comments

comments

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top