Nacionalni savet za mlade

yclogo
fotka odavde: http://bit.ly/Y6Ix4y

Skupština Srbije usvojila je 5. jula 2011. godine Zakon o mladima. Primena Zakona o mladima stupila je  na snagu 16. januara 2012. godine. Zakon je samo jedan korak koji pravno garantuje i finansijski osigurava podršku za unapređenje društvenog položaja oko 1,5 miliona mladih u Srbiji. On nije sistemski uredio gomilu stvari, ali je svakako korak  dalje u stvaranju održivog institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike u Srbiji.

Po članu 16. Zakona o mladima, Vlada, na predlog Ministarstva, u skladu s propisima koji uređuju rad Vlade, obrazuje Savet za mlade kao savetodavno telo koje podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike i predlaže mere za njeno unapređivanje.
Savet za mlade čine predstavnici organa državne uprave u čijem su delokrugu
oblasti od interesa za mlade, pokrajinskog organa uprave nadležnog za pitanja
mladih, udruženja i saveza, kancelarija za mlade, zajednički predstavnik nacionalnih saveta nacionalnih manjina i ugledni stručnjaci. Najmanje jednu trećinu članova Saveta za mlade čine predstavnici mladih iz
reda udruženja i saveza.

Ovih dana je dnevnom redu formiranje nacionalnog Saveta za mlade.

Prvo sam 14. februara 2013. godine dobio mejl sledeće sadržine:
Drage kolege,
Ministarstvo omladine i sporta je tražilo od Predsedništva asocijacije KZM-a da delegira dva člana za Nacionalni Savet za mlade.
Da biste se prijavili za Nacionalni Savet potrebno je da dostavite sledeća dokumenta svim članovima komisije, i to:
1. CV, 2. Pisane preporuke relevantnih organizacija, 3. Najveća profesionalna dostignuća u radu.
Na poslednjem sastanku Predsedništva (održanog 08.02.2013.) odredjena je komisija čiji je zadatak da odabere dva kordinatora kancelarija za mlade za Nacionalni Savet za mlade. Komisiju čine: Nadežda Hidrik, Jelena Mikarić, Maja Žmukić, Dobrica Jovanović, Goran Dimitrijević.
Molim Vas da nam dokumentaciju pošaljete najkasnije do 28.02.2013. do 12h. Ne  blagovremena i nepotpuna dokumentacija se neće uzeti u razmatranje. O rezultatima konkursa bićete obavešteni do 10.03.2013.
Srdačan pozdrav
Komisija

Kao što se vidi iz teksta mejla, Ministratsvo omladine i sporta je dalo preče pravo kandidovanja članova za Savet za mlade, Nacionalnoj Asocijaciji Kancelarija za mlade. To bi i bilo u redu da je ta asocijacija pravno lice, da je krovna organizacija ili slično.

Nakon ovog mejla uputio sam sledeći predlog Ministarstvu omladine i sporta:

Drage kolege iz Ministarstva omladine i sporta i kolege službenici iz opština,
u članu 16. Zakona o mladima stoji sledeće: Savet za mlade čine predstavnici organa državne uprave u čijem su delokrugu oblasti od interesa za mlade, pokrajinskog organa uprave nadležnog za pitanja mladih, udruženja i saveza iz čl. 13. i 14. ovog zakona, kancelarija za mlade, zajednički predstavnik nacionalnih saveta nacionalnih manjina i ugledni stručnjaci.
Predlažem da Ministarstvo raspiše konkurs za članove Saveta za mlade, na kome će moći pod jednakim uslovima da konkurišu svi gore pomenuti, gde će naravno i nacionlna i krovna udruženja i neformalne grupe moći da predlažu svoje kandidate.
Kako smo to mi radili u Obrenovcu možete videti ovde.
Hvala.
Duško

Moj predlog podržava kolega Admir iz Prijepolja i koleginica Zorka iz Sombora. Iz Ministarstva omladine i sporta nam se zahvaljuju na sugestiji.

Zatim krećem u mini akciji na tviteru. Postavljam pitanje: Zašto Ministarstvo omladine i sporta ne raspiše javni poziv za članove Nacionalnog saveta za mlade? Pitanje je dovele do interesantne diskusije sa državnim sekretarom u Ministarstvu omladine i sporta, Nenadom Borovčaninom koji obećava da će poziv biti objavljen. Diskusiju možete pogledati ovde i ovde.

Posle nekoliko dana na zvaničnom sajtu Ministarstva omladine i sporta izlazi Obaveštenje koordinatorima Kancelarija za mlade. 
Kao što se vidi na linku, nije u pitanju javni poziv, već prepisan tekst prethodnog mejla, samo u formi javnog poziva. I dalje na kraju teksta stoji da se dokumentacija dostavlja članovima Komisije koju je izabralo Predsedništvo Nacionalne asocijacije KZM uz obrazloženje da svi mogu konkurisati.
Ministarstvo daje preče pravo kandidovanja članova Saveta neformalnoj grupi, što po mom mišljenju nije u skladu sa članom 16. Zakona o mladima.

Kako ovaj poziv nisam protumačio kao javni poziv, nisam se ni kandidovao. I to mi je sasvim u redu. Nisam želeo da dajem legitimitet i nisam verovao da je ovakav način izbora valjan i u redu.

U međuvremenu Ministarstvo omladine i sporta je otvorilo javni poziv za predlaganje/prijavljivanje kandidata za članstvo u Savetu za mlade iz reda udruženja i saveza, kao i iz reda istaknutih stručnjaka. Ovo je dobra praksa.  Iako postoje formalne organizaccije KOMS – Krovna organizacija mladih Srbije i NAPOR – Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, one nisu dobile pravo prečeg kandidovanja kao neformalna grupa Asocijacija kancelarija za mlade.

Nadam se da će se iz reda udruženja i saveza, kao i iz reda istaknutih stručnjaka u Savetu naći neko ko će otvoriti ovo pitanje i oboriti ovakav izbor članova Saveta za mlade iz reda Kancelarija za mlade.
Ako ne danas, onda sutra, biće prilike.

p.s. Ovo je tekst o principima kandidovanja, ne o slobodi. Koliko je bilo koje telo u kome participiraju mladi slobodno i koliko su mladi slobodni da kažu šta misle, da imaju stav, da postoji pozitivna selekcija u izboru, da stvarno učestvuju….Duga priča.

 

 

Comments

comments

3 Responses

 1. Komisija Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade (asocijacija koju su svojim potpisom podrzale 140 kolega, koordinatora KZM iz Srbije) je odabrala koleginicu Zorku iz Sombora za predstavnika KZM-a u Nacionalnom savetu za mlade.

  Zao mi je sto pojedine kolege nisu imale snagu i zelju da stvaraju bolji zivot mladih u Srbiji. Najlakse je sesti kraj komp-a i zaliti se na sve!

 2. Dragi kolega ( sa IP adresom 193.107.5.234 i mejlom kolega@gmail.com )
  vi predstavljate potvrdu svega onoga što ne bi smelo da se dešava u uređenom sistemu harmonije demokratskog potencijala jednog naroda.

  Dakle, ili ste u samom sastavu tela Asocijacije ili ste negde u hijerahiji odlučivanja na visokoj stepenici Vavilonske kule, gde smatrate da postoje neprijatelji a ne saradnici koji drugačije misle, te stoga vaš nadimak i pojava sami sebe opterećuju činjenicom da vi postojite. Kako mi nalaže logika ja bih vas trebao zaobići kao fenomena. Ali me vređa druga činjenica, da je ovo napisao neko ko misli , treba i mora da prati rad i vrednuje način na koji se omladinska politika razvija, implementira i oživljava kroz ostale sektore kako bi došla do ljudi, i moram vam reći da vi tu perspektivu nemate.

  Za ovu drugu rečenicu i nivo populizma kojim relativišete napore drugih, a stim da sam pod zakletvom kao omladinski radnik, te i moje delovanje je zaokruženo u vidu tih principa, zamolio bih vas da ne generalizujete . Samim tim se diskvalifikujete da budete na poziciji kakvoj jeste jer ne branite moje interese i prava kao člana Asocijacije .

  Život se ne stvara u Asocijaciji već u ljubavi dva čoveka .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top