Obrenovac u brojkama

abacusKako izgleda Obrenovac u brojevima:
temperatura banjske vode je 30 stepeni;
u Obrenovcu živi 5017 đaka i studenata;
broj nepismenih u Obrenovcu je 1213;
polazni pritisak u mreži primara obrenovačkog toplovoda je 16 bara;
u obrenovačku Gimnaziju ide 466 učenika;
obrenovačke elektrane proizvedu godišnje oko 19 milijardi kWh, što je 50% ukupno proizvedene srpske električne energije;
u Obrenovcu živi  2749 muškarca i 2543 žene uzratsa od 30 do 34 godine i 2590 muškarca i 2478 žene starosti od 35 do 39 godina;
Tehnička škola broji 936 učenika raspoređenih u 33 odeljenja;
prosečna starost u Obrenovcu je 41,41 godine;
Obrenovac zauzima površinu od 40.995 ha;
prosečna neto zarada u prvom kvartalu 2013. godine u Obrenovcu iznosi 51359 dinara;
obrenovački Dom zdravlja ima 7 zdravstvenih stanica i 5 ambulanti;
do 4 godine života u Obrenovcu živi 1833 dečaka i 1744 devojčice;
u okolini Obrenovca, na 76 hektara, uzgajaju se jabuke sa prosečnim prinosom po jednom hektaru oko 20 tona;
u Obrenovcu se deponije pepela prostiru na oko 8 kvadratnih kilometara;
u Obrenovcu živi  1224 muškaraca i 1562 žene starosti od 75 do 79 godina,  647 muškaraca i 966 žena starosti od 80 do 84 godine i 192 muškarca i 423 žene starosti preko 85 godina;
uslugom odnošenja i deponovanja smeća obuhvaćeno je oko 19.000 fizičkih lica (domaćinstva) i oko 1.700 korisnika privrede i male privrede;
cena toplotne energije u Obrenovcu po 1 m2 iznosi 41,84 dinara;
u Obrenovcu ima 1318 napuštenih stambenih jedinica;
lovačko udruženje Obrenovac ima oko 1100 članova koji su raspoređeni u 14 lovačkih sekcija;
Obrenovac ima 12 različitih banaka;
stanovnici Obrenovca u proseku žive 71, 2 godine;
Obrenovac prema poslednjem popisu ima 72524 stanovnika, a po popisu iz 2002. godine 70975 stanovnika;
dece mlađe od 15 godina ima 10898;
šume su grupisane u pojasu duž rečnih tokova i po svom prostiranju zauzimaju samo 3.393 ha ili 7,89%;
dom zdravlja Obrenovac je na 9. mestu po broju registrovanih korisnika zdravstvene zaštite: 57.904 korisnika;
na farmi “Ratari” ima oko 22.000 svinja svih kategorija;
prosečna godišnja temperatura je oko 11°C, leti oko 22°C, a zimi oko -1°C;
količina padavina iznosi oko 640 litara vode po kvadratnom metru;
u Obrenovcu SP Lasta realizuje 215 polazaka sa dnevno pređenom kilometražom 7106,80 km;
cene izdavanja variraju u zavisnosti od kvadrature i gradnje, ali se one u proseku kreću od 100 do 150 evra, koliko košta namešten stan;
92,2 % Obrenovca se nalazi ispod 200 m nadmorske visine, a 71,2 % ima ugao nagiba manji od 1°;
u Obrenovcu se trenutno nalazi 40 kontejnera zapremine 7 m3, 450 kontejnera zapremine 1.1 m3 i 12000 kanti zapremine 140 l;
kontrola i naplata parkiranja se vrši na 1012 parking mesta;
Centar za očuvanje tradicije i kulture „Termoelektrane Nikola Tesla“ broji blizu 600 članova raspoređenih u više sekcija;
u Obrenovcu živi 4455 individualnih poljoprivrednika;
dom zdravlja Obrenovac na neodređeno vreme ima 387, a na određeno vreme 53 zaposlena radnika;
kapacitet prerade fabrike “Bioprotein” je 50.000 t sojinog zrna godišnje;
u pekari AD “Dragan Marković” u proseku se dnevno proizvede oko 4.000 komada hleba i oko 60 kilograma raznog peciva;
Robna kuća u Obrenovcu ima 2.281 kvadrata;
u Obrenovcu se godišnje prosečno rodi oko 800 beba;
broj zaposlenih je 13680, a nezaposlenih 7095 ili 31.52%;
broj učenika upisanih u srednje škole je 2094;
broj lekara na 1 000 stanovnika je 1,2;
predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem obuhvaćeno je oko 30 % dece predškolskog uzrasta iz Obrenovca i 26 seoskih mesnih zajednica;
najveći dnevni dovoz uglja u dve obrenovačke elektrane iznosi 67 vozova ili 102.404 tone;
u Obrenovcu samo sa osnovnim obrazovanjem živi 13637 ljudi, dok završen fakultet ima 3851;
prosečna starost oženjenih muškaraca je 53,11 godina, a udatnih žena 49,33;
u Obrenovcu živi 5312 osobe sa invaliditetom, od toga 2229 muškaraca i  3083 žena;
u Obrenovcu ima 33750 stanova, od toga 287 u javnoj svojini;
u Obrenovcu se izdaje 1047 stanova;
cena kvadrata novogradnje kreće se u proseku oko 800 – 850 evra, dok je za staru gradnju potrebno izdvojiti oko 650 – 700 evra;
JKP Obrenovac ima 187 zaposlenih;  184 radnika rade u Vodovodu i 74 radnika u JP SKC “Obrenovac”
u Obrenovcu živi 99 Jugoslovena, 11 Nemaca i 47 Mađara;
prvi posao u Obrenovcu traži 2112 ljudi;
u Obrenovcu živi 15691 penzionera;
u Obrenovcu živi 1395 razvedenih muškaraca i 1668 razvedenih žena;
u Obrenovcu živi 2280 neoženjenih muškaraca uzrasta od 20 do 24 godine,   2554 uzrasta od 25 do 29 godina i  5339 uzrasta od 30 do 39;
u Obrenovcu živi 1728 neudatih žena uzrasta od 20 do 24 godine,   1228 uzrasta od 25 do 29 godina i  1187 uzrasta od 30 do 39;
tradicionalni vašari u Obrenovcu za Petrovdan (29. jun /12. juli) i Krstovdan (15 / 27. septembar) uvedeni su 1870. godine.;
broj aktivnih privrednih društava je 557, dok je broj aktivnih preduzetnika 1736;;
broj dece starosti 0─3 godine u predškolskom vaspitanju i obrazovanju iznosi 403;
stopa završavanja osnovne škole (u %) 98,0;
broj lekara na 1 000 stanovnika ─ zdravstvena zaštita školske dece i omladine je 0,7;
ukupan broj korisnika socijalne zaštite na evidenciji Centra za socijalni rad u Obrenovcu je 6619;
broj stručnih radnika u Centru za socijalni rad iznosi 13;
broj porodica korisnika novčane socijalne pomoći je 173;
broj korisnika osnovnog dodatka za negu i pomoć je150;
broj dece u sukobu sa zakonom (6─17 godina) iznosi 223;
broj pravnosnažno osuđenih punneoletnih lica prema mestu izvršenja je 329;
dužina vodovodne mreže u Obrenovcu je 805 km;
broj domaćinstava priključenih na vodovodnu mrežu je 23359;
broj pretplatnika fiksne telefonije u Obrenovcu je 23490;
Obrenovac ima 4637 traktora i 397 kombajna;
Obrenovac ima 22 940 hektara i 5 536 gazdinstava;
ima 9 650 goveda, od toga 4 512 krava, svinja ima 56 031, 14 656 ovaca i 2 263 koza;
ima 165 konja, 168 542 kokoški, 3 102 ćurke, 2 318 patki i 584 guske;
iz Obrenovca se 2382 učenika/studenta se školuje u drugoj opštini. Od toga 1075 momaka i 1307 devojaka;
34558 osobe žive od rođenje u Obrenovcu, dok je 37966 doseljeno i to 8476 iz drugih naselja, 8403 iz drugih opština i 13918 iz druge oblasti;
6331 osobe su se u Obrenovac doselili iz bivših republika SFRJ  i 812 iz inostranstva;

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top