Imamo li sta da slavimo 12. avgusta 2012. godine?

U godini u kojoj svi generalizuju izazove sa kojima se mladi susreću, u kojoj nema međusektorske saradnje, kada se neguje loša stečena praksa, kada mladi nisu aktivno uključeni u procese donošenja odluka, kada se odgovornost samo prebacuje na mlade, kada nema održivih sistemskih rešenja, kada nema aktivnog slušanja mladih i poverenja u mlade, kada se sistemski ne grade mehanizmi za podršku i podsticaj mladih, kada mladi nisu dovoljno vidljivi, nema dovoljne podrške neformalnim grupama, učeničkim parlamentima i studentskim organizacijama,  sa ovako reformisanim obrazovanjem, bez kvota za mlade, sa ad hoc akcijama bez integrisanih usluga za mlade….nude nam da slavimo Međunarodni dan mladih pod sloganom “Uspostavljanje boljeg sveta, partnerstvo sa mladima” ?!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top