Strukture ga dobro furaju

drvo jablan
drvo jablan

Dobra praksa je kod nas retka pojava. Zato je valja promovisati i podržati kako bi pomerali granice. Neko će reći,  kako bi podizali prečku.
Kako god, meni sve lakše ide uz Azru, posebno onaj deo “strukture ga dobro furaju”.

Grad Novi Sad je ovih dana dobra praksa. Raspisan je Javni konkurs za finansiranje programa i projekata kojima se obezbeđuje implementacija, monitoring i evaluacija programa i projekata kojima se ostvaruju ciljevi i mere definisane Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada u 2013. godini.
To je nešto što radi svega nekoliko opština i gradova u Srbiji, iako većina ima usvojene Lokalne akcione planove za mlade.
Postoje slični konkursi i na pokrajiniskom i republičkom nivou, ali to je za drugu temu.

Dobra praksa su takođe i članovi  Komisije za vrednovanje projekata po ovom konkursu, a koju je obrazovao Grad Novi Sad.

resenje_web

Komisja ima i svoj Poslovnik o radu, što je takođe još jedan primer dobre prakse.
Sve je tu, samo ljudi treba odgovorno da rade i sve će biti sasvim u redu.

Sa druge strane kod ostalih opština i gradova dosta toga nije u redu. Strukture ga dobro furaju i formiraju komisije za vrednovanje projekata koje isključivo čine predstavnici političkih partija. Nije važno da li su kompetentni, dovoljno je samo da su podobni.
Da li komisije imaju pravilnike i poslovnike o radu?! Gde su zapisnici sa komisija? U čije ime odlučuju članovi, u ime partija, u svoje lično ime, kako odlučuju, na koji način?!

Političke partije nemaju kapaciteta da utvrde praktične politike po oblastima na lokalnom nivou, pa su obično njihovi predstavnici u različitim komisijama, telima, upravnim i nadzornim odborima prepušteni sami sebi. Koliko je to novca godišnje, a kakav je efekat?

Nažalost i pojedinci i organizacije civilnog društva imaju deo odgovornosti. Oni ćute. To su ti kompromisi koji se prave zbog održivosti. Ali ne onoga što rade kao aktivnosti ili programe, već održivosti njih samih.

Predlog je da treba iskoristiti dobru praksu Novog Sada. Predlog strukturama je:  podelite odgovornost i podignite prečku.

Do tada, drugom stranom Jablane kreni!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top