Srbija van formalnog sistema obrazovanja

sargarepaPoslednjih meseci svi smo pomno pratili slučaj književnika Srđana Tešina.
Prvo su ga predstavnici nove vlasti u Kikindi smenili sa mesta direktora Kulturnog centra Kikinda, a onda su mu pre nekoliko dana ponudili mesto referenta za tehničke poslove i poslove održavanja.U međuvremenu su reagovali mnogi, od različitih udruženja, istaknutih pojedinaca, do državnog sekretara Ministarstva kulture i informisanja, gde su se svi složili da se stiče utisak da se tu radi o nedopustivom narušavanju integriteta jednog uglednog književnika.

Sa druge strane, ako pogledate biografiju Srđana Tešina, videćete da je Srđan apsolvent  Filozofskog fakulteta u Beogradu i da je na IV godini  osnovnih studija na Fakultetu za medije i komunikaciju. Šta to znači? Pa to znači da iz perpsektive onih koji su Tešinu ponudli da bude referent, to mesto mu i pripada po formalnom obrazovanju, a sve u skladu sa Zakonom o radu.

Na ovom primeru se vidi koliko zakoni zemlje u kojoj živimo vrednuju neformalno obrazovanje, uspeh van formalne struke ili kako prepoznaju kompetencije stečene volontiranjem. Na ovom primeru vidimo i koliko su udruženja koja su reagovala, istaknuti pojedinci, pa na kraju i samo Ministarstva kulture i informisanja, svesni gde je koren ovog problema.

Možda bi trebalo da preispitamo Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ili Zakon o visokom obrazovanju. Možda da sačekamo da počne da radi nova Agencija za obrazovanje i vaspitanje, ili su nam adrese postojeći Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalni prosvetni savet ili Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.?!

Država Srbija mora ovu oblast sistemski urediti i pronaći kvalitetan način vrednovanja neformalnog obrazovanja, kompetencija stečenih volontiranjem, uspeha van formalne struke, obrazovanja koje se stiče van našeg formalnog sistema obrazovanja i slično, kako kvalitetni i nagrađivani ljudi ne bi bili u sličnoj situaciji poput Srđana Tešina.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top